Bli medlem

Välkommen att bli medlem i SVENSKA J/24 FÖRBUNDET!

Vi välkomnar alla våra båtägare och aktiva seglare, men även andra J/24-intresserade! Ju fler vi är och ju mer vi kappseglar desto starkare blir klassen! Svenska J/24 Förbundet har kunskap och mångårig erfarenhet och vi brinner för J/24 kappsegling!

Medlemskap i SVENSKA J/24 FÖRBUNDET gäller för ett kalenderår och skall förnyas varje år. Medlemskapet är individuellt och alla i besättningen skall därför vara medlemmar.

Medlemsavgifter 2024, :  

  • Ä-Medlemskap för Båtägare och Rorsman 600 kr/år och person.
  • A-Medlemskap för Gastar 300 kr/år och person.

Medlemsavgift för juniorer 2024. Junior är man fram till det år man fyller 25 år.

  • Ä-Medlemskap-Junior för Båtägare och Rorsman 300 kr/år och person.
  • B-Medlemskap för Gastar, Junior: 150 kr/år och person.

Junior är man fram till det år man fyller 25 år.

I medlemskapet ingår licens för att deltaga under samtliga klass- och rankingseglingar och aktiviteter som t.ex. vårt J/24 Träningsläger under året. Båtägare får internationell J/24 licens och licensdekal till båten, dessutom de nya klassreglerna 2021-2022. Nyhetsbrev och medlemsinfo skickas ut under året. Medlemsavgiften betalas in på

Svenska J24 Förbundet Bankgiro 618-9963 

eller betala enkelt med
Swish: 123 343 49 82 , BETALNINGSMOTTAGARE: Svenska J/24 Förbundet

Du kan även maila in dina uppgifter till info@j24sweden.com efter din betalning.
Medlemskapet ska vara betalt senast 15 Mars 2024.

Skriv i swishen eller bankgiro 

namn
- adress
- e-postadress (viktigt!)
- telefon- & mobilnummer
- segelnummer
- om du är Ä- Båtägare/Rorsman, A-Gast, B-Junior

Hjärtligt välkomna!
Tack för att du stödjer Svenska J/24 Förbundet!