Styrelse

För kontakt med någon av styrelsen kontakta info@j24sweden.se , skriv vem du vill kontakta i ämnes raden. 


Ordförande Mikael "Tjalle" Albinsson

Sekreterare Hannes Tedin

Kassör Per Andersson

Styrelseledamöter 
Martin Petersson, IT- ansvarig 
Per-Håkan Persson, Träning/tävlingsansvarig
Kajsa Albinsson, Marknadsföring 

Monica Persson

Styrelsesuppleanter 
Magnus Björnåker
Hannes Tedin


Revisor Magnus Jönsson 

Valnämnd ordförande  vakant
Ledarmot Hans Thulin

Köp/Säljkoordinator Per-Håkan Persson