J/24 Medlemskap 2015

  • 22 mar 2015

Det våras för ett bra J/24 seglingsår - Dax att betala ditt medlemskap till Svenska J/24 Förbundet! Hjärtligt välkomna!

Bli medlem i Svenska J/24 Förbundet genom att betala in din medlemsavgift senast 27/3 - Hjärtligt välkomna!

  • Medlemskap-Ä för Båtägare och Rorsman: 500 kr/år och person.
  • Medlemskap-A för Gastar: 250 kr/år och person.
  • Medlemskap-B för Gast Junior: 100 kr/år och person (fram till det år man fyller 20).

I medlemskapet ingår licens för att deltaga i samtliga klass- och rankingseglingar och aktiviteter under året. Båtägare får internationell J/24 licens och licensdekal till båten, och färskaste klassreglerna för 2014-2015. Medlemsavgiften betalas in på

  • BANKGIRONUMMER: 618-9963
  • BETALNINGSMOTTAGARE: Svenska J/24 Förbundet

Betalas medlemsavgiften via Internet ber vi er på meddelandedelen tydligt och klart skriva följande uppgifter, eller sänd informationen i ett mail till kassören:
- namn
- adress
- e-postadress (viktigt!)
- telefon- & mobilnummer
- segelnummer
- om du är Ä- Båtägare/Rorsman, A-Gast, B-Junior

Hjärtligt välkomna!

Har du frågor om medlemskap, kontakta vår kassör: Anna-Karin Bergman

e-post: anna-karin@j24sweden.com