Nyheter

All past J/24 Magazines saved!

  • 6 nov 2015

Very valuable action and info from the International J/24 Class Association! "Past J/24 magazines have been scanned and are now available on this page." Enjoy the reading!!

Poul Hölzer - allas vår käre "Gammeldansk"

  • 2 nov 2015

Hej J/24 vänner, Det är med stor sorg i våra hjärtan vi får meddela att vår gemensamme vän och J/24 nestor Poul Hölzer har avlidit i sitt hem i lördags på Alla helgons dag.