J/24 Årsmöte 18/5-2019

  • 12 apr 2019

Årsmöte Svenska J/24 kommer att hållas lördagen den 18/5.

Kallelse till Årsmöte

Svenska J/24 Förbundets medlemmar kallas till årsmöte

När: Lördagen den 18 Maj kl 18:00

Var: Ängelholm-Skäldervikens SS Klubbhus 
Segelvägen 7, Ängelholm

Dagordning

1 Årsmötet öppnas.

2 Val av ordförande och sekreterare att hålla i årsmötet.

3 Godkännande av dagordning.

4 Årsmötets behöriga utlysande.

5 Upprop och upprättande av röstlängd.

6 Val av 2 st rösträknare och justeringsmän att justera årsmötets protokoll.

7 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse (Monica Persson).

8 Föredragande av styrelsens ekonomiberättelse (Mirka Jamiolkowska).

9 Föredragande av revisionsberättelse (Mirka Jamiolkowska).

10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11 Val av ordförande. (1 år)

12 Val av ledamöter 2 st (2 år). Martin Petersson och Mirka Jamiolkowska sitter 1 år till.

13 Val av revisor. Nuvarande Bodil Olovsson har meddelat att hon slutar.

14 Val av två suppleanter. (1 år)

15 Val av två ledamöter valnämnd.

16 Fastslagande av tävlingskalender/rankingseglingar 2019

17 Fastställande av medlemsavgifter 2020.

18 Behandling av inkomna motioner

19 Inkomna motioner.

20. Övriga frågor.

21. Mötets avslutande.Mötet hålls i samband med  samband med vårat J/24 träningsläger.